Pratarmė


 

Ši knyga skirta 9–12 klasių mokinimas ir jų mokytojams, norintiems gerokai giliau pažvelgti į kai kurias mokyklines temas, taip pat susipažinti su keliomis matematikoje tradicinėmis, bet šiuo metu mokykloje nenagrinėjamomis temomis. Knyga sudaryta taip, kad pradžioje eina atskirų temų uždaviniai, kai kurių ir šiek tiek teorijos bei pavyzdžių, o po to eina visų duotųjų uždavinių sprendimai. Tad patogu yra mokytojui pasiūlyti mokiniui pavyzdžius ir uždavinius, o po to nagrinėti su juo pateiktus sprendimus. Taip pat tą patogu daryti ir mokiniui savarankiškai. Kadangi vyresnėse klasėse matematikos mokymo programa sudaryta taip, kad tą pačią temą mokiniai mokosi ir devintoje klasėje, ir kartoja vyresnėse, tai daugelio temų tiesiog neįmanoma atskirti į dalis, kurios būtų skirtos nagrinėti žemesnėje arba vyresnėje klasėse. Tie skyreliai pateikiami su įvairaus lygio uždaviniais, o kurioje klasėje kuriuos uždavinius išspręs, priklausys nuo kiekvieno mokinio individualaus lygio. Kadangi visi uždaviniai yra išspręsti, tai tikimės, kad ir mokytojams, ir individualiai knyga besinaudojantiems mokiniams bus patogu ja naudotis.

Iš kitos pusės, manome, kad ši knyga pasitarnaus kaip matematikos mokėjimų minimumas, kurį turėtų įsisavinti devintokas, besirengiantis dalyvauti matematikos konkursuose ir olimpiadose. Knyga toli gražu neapima visų tokiems mokiniams reikalingų temų, bet tikrai suteiks nemenkus pagrindus įvairiose matematikos srityse.

Visiems matematikos mėgėjams linkime su šia knyga maloniai praleisti laiką, ugdant savo kūrybines galias ir pamilstant matematiką.