Verslo organizavimas ir verslumo gebėjimų ugdymasis


Pratimai

1. Užpildykite lentelę.

Sprendimas

2. Užpildykite lentelę.

 

Sprendimas

Testai

1. Jei, gaminant 100 prekių, įmonės bendrieji kaštai yra 1820 Lt, o gaminant 120 prekių – 1880 Lt, tai ribiniai kaštai yra:

a) 0,5 Lt/vnt.;

b) 3 Lt/vnt.;

c) 15,67 Lt/vnt.;

d) 18,2 Lt/vnt.

Teisingas b) atsakymas: MC = DTC/DQ    MC = 1880 – 1820/120 – 100 = 3 Lt/vnt.     

2. Ilguoju gamybos laikotarpiu:

a) visi kaštai kintami;

b) visi kaštai pastovūs;

c) kintamieji kaštai didėja greičiau negu pastovieji;

d) pastovieji kaštai didėja greičiau negu kintamieji.

Teisingas a) atsakymas.

3. Pastoviųjų kaštų kreivė yra:

a) vertikali tiesė;

b) horizontali tiesė;

c) parabolė;

d) hiperbolė.

Teisingas b) atsakymas.

4. Kokius gamybos kaštus galite apskaičiuoti trumpuoju gamybos laikotarpiu, žinant bendrųjų kaštų ir gamybos apimties lentelę?

a) pastoviuosius;

b) kintamuosius;

c) ribinius;

d) visus paminėtus.

Teisingas d) atsakymas.

5. Didėjant gamybos apimčiai, vidutiniai kaštai:

a) nekinta;

b) visą laiką mažėja;

c) iš pradžių mažėja, o vėliau didėja (jų kreivės forma primena ,,U“ raidę);

d) iš pradžių didėja, o vėliau mažėja (jų kreivės forma primena apverstą ,,U“ raidę).

Teisingas c) atsakymas.

Pratimai

1. Įmonės bendrųjų gamybos kaštų priklausomybė nuo gamybos apimties pateikta lentelėje.

Apskaičiuokite pastoviuosius, kintamuosius, ribinius, vidutinius bendruosius, vidutinius pastoviuosius ir vidutinius kintamuosius kaštus.

Sprendimas

2. Užpildykite lentelę.

Sprendimas