Nepavyzdingi vaikai


Pradinių duomenų failas:
vaikai.in  
Rezultatų failas:
vaikai.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Deja, ne visi vaikai yra stropūs ir pavyzdingi. Pavyzdžiui, Petriukas apsilanko mokykloje tik kas antrą darbo dieną, o Tadą mokykloje galima išvysti tik kas penktą darbo dieną. Bet tai dar niekis!

Pradinių duomenų byloje įrašyti moksleivių vardai bei skaičiai, nurodantys, kas kiek dienų tas moksleivis apsilanko mokykloje. Šiandien jie visi čia buvo. Mokyklos direktorė nori sužinoti, kiek dienų teks laukti, kol visi minėti moksleiviai vėl (kartu) pasirodys mokykloje. Parašykite programą, kuri tai nustatytų.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas sveikas skaičius N (1 <= N <= 8). Kiekvienoje iš likusių N eilučių įrašytas vardas \(V_{i}\) ir skaičius \(t_{i}\) (1 <=\(t_{i}\)<= 20), reiškiantis, jog šis vaikas mokykloje apsilanko kas \(t_{i}\) dienų, atskirti tarpu. Vardą sudaro nedaugiau negu dvidešimt lotyniškų didžiųjų bei mažųjų raidžių.

Rezultatai

Rezultatų faile turi būti įrašytas vienintelis skaičius K, reiškiantis, jog visi šie vaikai mokykloje vėl susirinks po lygiai K dienų.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
4
Petriukas 2
Tadas 5
Rasa 1
Aloyzas 6
30