Antika, Biblija, Viduramžiai


Siūlomi  aspektai

  1. Periklio kalba laidojant atėniečius iš Tukidido Peloponeso karo istorijos – jos literatūrinė ir politinė analizė, jos atkartojimai LDK literatūroje.
  2. Plutarcho Periklio gyvenimas ir Cicerono gyvenimas – antikinis laisvo polio, laisvos respublikos žmogaus idealas.
  3. Markas Tulijus Ciceronas –  jo idėjų reikšmė Antikos, Vakarų Europos ir Lietuvos politinei kultūrai.  Apie bičiulystę, Apie pareigas (ištraukos), Scipiono sapnas. Oratoriaus vaizdinys.
  4. Stojos filosofija Antikoje ir šiandien. Lucijus Anėjus Seneka Apie tai, kas svarbiausia, Markas Aurelijus Sau pačiam.

 

Užduotis

Sukurti dialogą aktualia filosofinio pobūdžio tema.

 

  1. Žmogaus vaizdavimas ir egzistencinė išmintis Biblijoje. Senasis Testamentas: Pradžios knyga, Išėjimo knyga, Patarlių knyga, Mokytojo knyga, Giesmių giesmės knyga. Naujasis Testamentas: Evangelija pagal Matą, Jono pirmas laiškas.
  2. Antikos herojus ir jo gyvenimo idealai: dorybės supratimas.
  3. Herojinio epo vaidmuo tautos gyvenime.
  4. Laisvo žmogaus ir laisvos politinės bendruomenės idėjos: pilietis ir polis, pilietis ir respublika.
  5. Savarankiškas, kritiškas žmogus ir jo įsipareigojimai bendruomenei: Sokrato gyvenimo simbolinė reikšmė.
  6. Mindaugo, Gedimino ir Vytauto Laiškų lyginamoji analizė.

 

Temos

Išminties meilė ir jos svarba žmogaus tobulėjimui.

Žmogaus vaizdavimas Antikos literatūroje.

Žmogaus vaizdavimas Biblijoje.

Senojo Testamento išsakoma gyvenimo išmintis ir etika.

Senojo Testamento Dievas.

Naujojo Testamento skelbiamos žmogaus ir Dievo sampratos.

Evangelijų ir Apaštalų raštų teigiama meilės etika.

Viduramžių literatūros herojus ir jo idealai.

Lietuvos ir lietuvių vaizdiniai, laisvės supratimas didžiųjų kunigaikščių laiškuose.

 

Literatūra

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, Vilnius, I-IV t.

Algirdas Julius Greimas, Tautos atminties beieškant. Apie Dievus ir žmones, Vilnius, 1990.

Lietuvių mitologijos studijos (vertė K Nastopka), Vilnius, 2005.
Marija Gimbutienė. Baltų mitologija: senovės lietuvių deivės ir dievai, Vilnius, 2002.

Marija Gimbutienė. Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene, Vilnius, 1994.

Marija Gimbutienė. Senoji Europa, Vilnius, 1996.

Marija Gimbutienė. Laimos palytėta, Vilnius, 2002.

Donatas Sauka. Lietuvių tautosaka, Vilnius, 2007.

Donatas Sauka.  Tautosakos savitumas ir vertė, Vilnius, 1970.

Gintaras Beresnevičius. Religijotyros įvadas, Vilnius, 1997.

Gintaras Beresnevičius. Religijų istorijos metmenys,Vilnius. 1997.

Mircea Eliade. Amžinojo sugrįžimo mitas, Vilnius, 1996.

Graikų literatūros chrestomatija (sudarė D. Dilytė-Staškevičienė),Vilnius, 2008.

Antikinė graikų ir romėnų literatūra ( sudarė A. Iešmantaitė), Vilnius, 2006.

Antikinės tragedijos, Vilnius, 1998.

Dalia Dilytė-Staškevičienė. Senovės Graikijos kultūra, Vilnius, 2007.

Markas Aurelijus. Sau pačiam (vertė Eugenija Ulčinaitė), Vilnius, 2007.

Seneka. Laiškai Lucilijui. Vilnius, 2007.

Aurelijus Augustinas. Išpažinimai, Vilnius, 2004.

Markas Tulijus Ciceronas. Kalbos, Vilnius, 1997.

Plutarchas. Biografijos (vertė Nijolė Juchnevičienė), Vilnius, 1998.

Nikolajus Kunas. Senovės Graikijos legendos ir mitai, Kaunas, 1984.

Aleksandra Teresė Veličkienė. Ariadnės siūlas, Vilnius, 1999.

Mitologijos enciklopedija, Vilnius, 1997.

Platonas. Valstybė, Vilnius, 2000.

Platonas. Faidonas, arba Apie sielą, Vilnius, 1999.

Platonas. Sokrato apologija, Vilnius, 2009.