Tvarka


Pradinių duomenų failas:
tvarka.in  
Rezultatų failas:
tvarka.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Duota n kintamųjų, pavadintų mažosiomis lotynų abėcėlės raidėmis: a, b, c, ir t.t. Taip pat pateiktos kelios nelygybės, pavidalo „\(K_{1}\) < \(K_{2}\)“ (\(K_{1}\) ir \(K_{2}\) yra kažkurie kintamieji).

Parašykite programą, kuri nustatytų:

  • ar nelygybės yra korektiškos (t.y. neprieštarauja viena kitai),
  • ar nelygybės apibrėžia pilną tvarką kintamųjų aibėje (t.y. pagal nelygybes galima vienareikšmiškai išrikiuoti kintamuosius didėjimo tvarka).

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje įrašytas sveikasis skaičius n – kintamųjų skaičius (1 < n ≤ 26). Kitose eilutėse pateikiamos nelygybės.

Rezultatai

Į rezultatų failą jūsų programa turi įrašyti žodį NEKOREKTISKA, jei nelygybių sistema yra nekorektiška, ir žodį NEPILNA, jei nelygybės pilnai neapibrėžia tvarkos sąryšio kintamųjų aibėje. Jei nelygybių sistema yra korektiška ir pilnai apibrėžia tvarką, jūsų programa šią tvarką turi išvesti formatu \(K_{1}\) < \(K_{2}\) < … < \(K_{n}\), kaip parodyta pavyzdžiuose.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
3
a < c
NEPILNA
3
a < c
b < a
b < a < c
3
a < c
b < a
c < b
NEKOREKTISKA