Italai


Pradinių duomenų failas:
italai.in  
Rezultatų failas:
italai.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

 Kad juos kur, tuos italus! Jie taip mėgsta rašyti pasviromis raidėmis vien todėl, kad toks šrifto stilius anglų kalba vadinamas Italic. Kartais pavargęs italas tiesiog sėdi prie kompiuterio, pažymi kokį nors teksto fragmentą, ir spaudžia mygtuką Italics. Tuomet visi nepasviri pažymėto teksto simboliai tampa pasvirais, ir atvirkščiai – visi pasviri tampa nepasvirais. Ir taip visą vakarą…

Galiausiai italas nori eiti miegoti, tačiau jam neramu būtų užmigti nežinant, kiek pasvirų simbolių liko tekste.

Parašykite programą, kuri tai suskaičiuotų.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai: tekste esančių simbolių kiekis T, bei italo atliktų pažymėjimų skaičius N. Galioja ribojimai: 1 ≤ T ≤ 1000000000, 0 ≤ N ≤ 100000.

Tolesnėse N eilučių aprašomi italo atlikti veiksmai. Kiekvienoje šių eilučių įrašyti du sveikieji skaičiai \(a_{i}\) ir \(b_{i}\) (1 ≤ \(a_{i}\) ≤ \(b_{i}\) ≤ T) reiškia, kad i-uoju veiksmu italas pažymėjo teksto fragmentą nuo \(a_{i}\)-ojo iki \(b_{i}\)-ojo simbolio imtinai ir paspaudė mygtuką Italics.

Rezultatai

Į rezultatus programa turi įrašyti tekste likusių pasvirų simbolių skaičių.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
5 1
2 4
3
12 3
3 8
5 10
1 12
8