Pozicinės skaičiavimo sistemos


Pradinių duomenų failas:
poz.in  
Rezultatų failas:
poz.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Parašykite programą, kuri duotą skaičių paverstų iš vienos pozicinės skaičiavimo sistemos į kitą. Naudojami žymenys skaitmenims (iš eilės): 0, 1, …, 9, A, B, …, Z.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai k ir l (1 < k, l <= 36). Antroje eilutėje pateikta skaičiaus išraiška k-tainėje pozicinėje skaičiavimo sistemoje. Šis skaičius yra neneigiamas ir toks, kad dešimtainėje skaičiavimo sistemoje neviršija \(10^{9}\).

Rezultatai

Pirmoje eilutėje turi būti įrašyta to paties skaičiaus išraiška l-tainėje pozicinėje skaičiavimo sistemoje.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
2 10
10011
19
16 4
A06
220012
10 36
1000000000
GJDGXS