Laipsnių suma


Pradinių duomenų failas:
laipsniai.in  
Rezultatų failas:
laipsniai.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Parašykite programą, kuri suskaičiuotų duoto grafo viršūnių laipsnių sumą.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų eilutėje įrašytas grafo viršūnių skaičius n ir briaunų skaičius b (1 <= n <= 1000; 1 <= b <= 1000000). Grafo viršūnės numeruojamos nuo 1 iki n. Tolesnėse b eilučių įrašytos grafo briaunos. Briaunos nurodomos pateikiant viršūnių, kurias jos jungia, numerius.

Grafe briaunos gali kartotis. Grafas gali turėti kilpų.

Rezultatai

Pirmoje rezultatų eilutėje turi būti įrašytas vienintelis skaičius – duotojo grafo viršūnių laipsnių suma.

Pavyzdys

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
3 5
1 2
2 3
1 1
2 2
3 2
10