Posekio suma


Pradinių duomenų failas:
psuma.in  
Rezultatų failas:
psuma.out  
Laiko apribojimas:
2 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Duotas sveikas skaičius K bei N neneigiamų skaičių seka \(a_{1}\), \(a_{2}\), …, \(a_{N}\). Parašykite programą, kuri nustatytų, ar egzistuoja tokie indeksai i ir j (1 <= i <= j <= N), kad sekos narių nuo \(a_{i}\) iki \(a_{j}\) suma būtų lygi skaičiui K.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai K ir N (1 <= K <= 100000000, 1 <= N <= 100000). Sekančiose N eilučių surašyti sekos nariai \(a_{i}\) (0 <= \(a_{i}\) <= 20000), po vieną eilutėje.

Rezultatai

Pirmoje rezultatų failo eilutėje turi būti išspausdintas žodis TAIP, jei nurodyti indeksai egzistuoja, kitu atveju – žodis NE. Jei nurodyti indeksai i ir j egzistuoja, jie turi būti išspausdinti antroje eilutėje, atskirti vienu tarpo simboliu. Jei egzistuoja kelios poros tokių indeksų, programa turi išspausdinti bet kurią iš jų.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
7 3
4
2
5
TAIP
2 3
5 6
4
2
1
6
2
2
NE
11 5
2
11
7
4
1
TAIP
2 2
Kitas galimas sprendimas:
TAIP
3 4