Dalumas iš 396


Pradinių duomenų failas:
div396.in  
Rezultatų failas:
div396.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Jums duota seka eilučių, susidedančių tik iš skaitmenų. Jūsų programa turi nustatyti, kurioje eilutėje įrašytas didžiausias skaičius, dalus iš 396. Eilutės numeruojamos pradedant nuo 1.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų eilutėje įrašytas sveikas skaičius N (1 <= N <= 100000) – eilučių skaičius. Tolesnėse N eilučių pateikiama po vieną sekos elementą. Jokios eilutės ilgis neviršija 30000. Visų pradinių duomenų dydis neviršija 8 Mb.

Rezultatai

Vienintelėje rezultatų eilutėje turi būti įrašytas sveikas skaičius – eilutės, kurioje yra didžiausias dalus iš 396 skaičius, numeris. Jei joks sekos elementas nesidalina iš 396, jūsų programa turi išvesti 0. Jei yra keli galimi atsakymai, jūsų programa turi išvesti mažiausią iš jų.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
3 
0003960 
15 
740916000000000000000
3
5 
0003960 
15122221 
003960 
3960 
40916000000000000000
1
2 
0 
1
1