Elektrinio ir magnetinio lauko ryšys. Kondensatorius


http://www.gvu.lt/wp-content/uploads/2013/02/2012_fizikos_mokomoji_priemonė_10-12_elind3dalis1.pdf