Molekulinės orbitalės


Panagrinėkime ryšio susidarymą vandenilio molekulėje. Vandenilio atomas turi tik vieną elektroną s orbitalėje. Galimos dvi elektronų sukinių kombinacijos – kai jų ženklas sutampa ir kai yra skirtingas. Susijungus dviems vandenilio atomams tarp jų susidaro elektronų pora, o iš dviejų atominių orbitalių — nauja molekulinė orbitalė, kurioje yra du elektronai, skriejantys apie du vandenilio branduolius. 22  pav. pavaizduota atominių orbitalių sanklota, kai abiejų atominių orbitalių ženklai sutampa – gaunama žemesnės energijos MO, ir kai priešingi – aukštesnės energijos MO. Atkreiptinas dėmesys, kad iš dviejų atominių orbitalių susidaro dvi molekulinės orbitalės – viena sudaro ryšį ir vadinama rišanti, kita – nesudaranti ryšio.

Tarp šių atomų elektronai pasiskirstę po lygiai. Toks ryšys vadinamas kovalentiniu nepoliniu ryšiu

22  pav. Vandenilio molekulinės orbitalės susidarymas iš dviejų vandenilio atomų

Susidaręs cheminis ryšys vaizduojamas brūkšneliu H–H arba nurodant elektronus taškais H : H.