Pažintys


Pradinių duomenų failas:
pazintys.in  
Rezultatų failas:
pazintys.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Į renginį turėjo atvykti N asmenų. Asmenys įvardyti skaičiais nuo 1 iki N.

Yra žinoma, kurie asmenys su kuriais buvo pažįstami iki renginio pradžios. Du asmenys renginio metu būtinai susipažins, jei jie turi arba renginio metu įsigijo bendrą pažįstamą.

Renginio organizatoriai, gerai žinodami kas ką pažįsta, buvo tikri, kad renginio metu visi asmenys susipažins. Tačiau vienas asmuo į renginį neatvyko ir todėl visiems susipažinti nepavyko.

Parašykite programą, kuri nustatytų, koks asmuo neatvyko į renginį.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas dalyvių skaičius N (2 < N <= 200). Antroje eilutėje pateikti numeriai tų asmenų, kuriuos pažįsta pirmasis asmuo: pirmas šios eilutės skaičius rodo, kiek asmenų iš viso pažįsta pirmasis asmuo, toliau pateikiami patys numeriai. Trečioje eilutėje analogiškai pateikti numeriai tų asmenų, kuriuos pažįsta antrasis asmuo ir t. t.

Pradiniai duomenys yra korektiški: jei žmogus A pažįsta žmogų B, tai ir B pažįsta A.

Rezultatai

Rezultatą – neatvykusio asmens numerį – įrašykite į pirmą rezultatų failo eilutę. Jeigu sprendinių (neatvykusių asmenų) gali būti keletas, tai užtenka pateikti bet kurį vieną.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
7
2 2 7
2 1 4
2 4 5
4 2 3 6 7
2 3 6
2 4 5
2 1 4
4