Temperatūrų skalės


  1. Įdėjus gėrimą į šaldytuvą, jį palikote, kol gėrimo temperatūra nukrito \(10\;\text{K}\). Išreikškite temperatūros pokytį a) \({^{\circ}}\text{F}\) ir b) \({^{\circ}}\text{C}\)?
  2. Kartais klimatas pateikia įvairių staigmenų. 1943 metų sausio 22 dieną Jungtinių Amerikos Valstijų mažame Pietų Dakotos valstijos Spearfish miestelyje temperatūra pakilo nuo \(-4\;^{\circ}\text{F}\) iki \(45\;^{\circ}\text{F}\) per dvi minutes. Koks buvo temperatūros pokytis Celsijaus laipsniais? 1916 metų sausio 23 dieną kitoje JAV vietoje, Montanos valstijoje, buvo \(44\;^{\circ}\text{F}\) laipsniai. Kitą dieną temperatūra staigiai nukrito iki \(-56\;^{\circ}\text{F}\). Koks buvo pokytis Celsijaus laipsniais?
  3. Apskaičiuokite temperatūrą, kuri būtų tokios pačios vertės tiek Farenheito, tiek Celsijaus skalėse. Apskaičiuokite temperatūrą, kuri būtų tokios pačios vertės tiek Farenheito, tiek Kelvino skalėse.
  4. S temperatūrų skalėje vandens užšalimo temperatūra yra \(-15\;^{\circ}\text{S}\), o vandens virimo temperatūra yra \(60\;^{\circ}\text{S}\). Parašykite tiesinės priklausomybės lygtį tarp šios skalės ir Celsijaus skalės. Kiek laipsnių Celsijaus temperatūros skalėje atitiks \(42\;^{\circ}\text{S}\)? \(\text{S}\) temperatūrų skalė — mūsų sugalvota temperatūrų skalė.