Pasiūlos dėsnis


Pasiūlos dėsnis teigia: pardavėjai nori ir gali parduoti daugiau prekių ar paslaugų didesnėmis kainomis ir mažiau – mažesnėmis, kai kiti pasiūlą veikiantys veiksniai nesikeičia. Kaip paaiškinamas pasiūlos dėsnio veikimas? Didėjant konkrečios prekės ar paslaugos kainai, gamintojai, norėdami gauti daugiau pelno, ims gaminti daugiau. Be to, šią prekę ar paslaugą dėl didėjančios jų kainos norės gaminti ir kiti gamintojai, iki tol gaminę kitus produktus. Taigi, įsteigus naujas įmones, dar labiau padidės konkrečios prekės ar paslaugos pasiūla. Pasiūlos kiekio didėjimas susijęs su konkrečios prekės ar paslaugos kainos didėjimu dar ir todėl, kad, gaminant kiekvieną papildomą produkto vienetą, reikia ir papildomų sąnaudų. Tai reiškia, kad daugiau prekių ar paslaugų bus gaminama tik tuomet, jei didės jų kaina. Tačiau gamybos apimtį galima didinti tik iki tam tikros ribos, t. y. iki tol, kol papildomos sąnaudos nebus didesnės už papildomas pajamas, gautas už dar vieną papildomai pagamintą prekę ar paslaugą.