Lietuvos gyventojų demografinė padėtis carinės Rusijos okupacijos metais


I užduotis

A. Lietuvos didžiųjų miestų gyventojų skaičiaus kaita 1823-97 m. (tūkst.):

Miestai 1823 m, 1897 m. Miestai 1823 m, 1897 m.
Vilnius

46,7

154,5 Utena

0,5

3,2

Kaunas

5,1

70,9 Radviliškis

0,3

3,9

Klaipėda

5,3

20,1 Plungė

1,4

4,5

Šiauliai

2,2

16,1 Druskininkai

1,3

Panevėžys

2,0

13,0 Šilutė

2,1

Alytus

0,6

3,5 Kretinga

1,3

4,0

Marijampolė

1,2

6,7 Biržai

2,0

4,4

Kėdainiai

3,0

6,1 Kuršėnai

0,2

3,2

Ukmergė

4,1

13,5 Palanga

0,8

2,4

Telšiai

5,0

6,2 Rokiškis

0,2

2,7

Tauragė

0,2

6,7 Raseiniai

4,0

7,4

Jonava

0,6

5,0 Vilkaviškis

2,0

5,8

Mažeikiai

2,0 Jurbarkas

3,0

7,4

Lietuva I. Enciklopedija. Vilnius, 2008, p. 168.

 

B. Vilniaus gyventojų tautinė sudėtis (proc.):

Tautybė

1897 m.[1]

1916 m.

Lietuviai

2,1

2,6

Rusai

20,1

1,4

Lenkai

30,9

50,1

Baltarusiai

4,2

1,4

Ukrainiečiai

0,3

Žydai

40,0

43,5

Kt. tautybių

2,4

1,0

Lietuva I. Enciklopedija. Vilnius, 2008, p. 181.

 

C. Kauno gyventojų tautinė sudėtis (surašymo duomenys, proc.):

Tautybė

1897 m.

1923 m.

Lietuviai

6,6

59,0

Rusai

25,8

3,2

Ukrainiečiai

0,3

Lenkai

22,7

4,5

Žydai

35,2

27,1

Baltarusiai

1,4

0,2

Vokiečiai

4,7

3,5

Kt. tautybių

3,3

2,5

Lietuva I. Enciklopedija. Vilnius, 2008, p. 186.

 

Remdamiesi statistinėmis A, B, C lentelėmis ir žiniomis, atsakykite į klausimus:

a) Įvardykite tris miestus, kurių gyventojų skaičius labiausiai padidėjo nurodytu laikotarpiu (A lentelė).

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

b) Įvardykite tris miestus, kurių gyventojų skaičius mažiausiai padidėjo nurodytu laikotarpiu (A lentelė).

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

c) Kuo galima paaiškinti aukščiau jūsų įvardytą netolygų Lietuvos miestų gyventojų skaičių aptariamuoju laikotarpiu?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

d) Kurios dvi tautos sudarė Vilniaus gyventojų daugumą aptariamuoju laikotarpiu (B lentelė)?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

e) Turėdami omenyje B lentelėje nurodytą lietuvių skaičių Vilniuje, pagalvokite, kodėl lietuvių tauta ypatingai nuo tautinio atgimimo laikotarpio Vilnių laikė Lietuvos sostine?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

f) Kurios trys tautos Kauno gyventojų daugumą sudarė 1897 m. (C lentelė)? Kaip tas santykis pasikeitė praėjus daugiau kaip dviem dešimtmečiais?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

g) Kokią išvadą galite padaryti apie Lietuvos mietus ir jos gyventojus XIX-XX a. pradžioje?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

 

II užduotis

A. Mažosios Lietuvos gyventojai XX a. pradžioje:

Apskritis

Lietuvių gyventojų

skaičius

Lietuvių gyventojų

procentas

Tilžės

27.004

38,0

Šilutės

26.362

61,9

Klaipėdos

24.464

47,1

Ragainės

16.324

27,0

Labguvos

10.060

30,0

Pakalnės

9.680

19,2

Pilkalnio

4.607

10,0

Galdapės

450

1,6

Stalupėnų

1.302

3,0

Įsruties

1,6


Iš viso                      120.253

Čepėnas P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. 1977, Chicago, t. 1, p. 740.

 

B. Klaipėdos krašto apskričių ir miestų gyventojų skaičius 1912 m.:

Apskritis Lietuvių

gyventojųProc.Vokiečių

gyventojųProc.Iš visoKlaipėdos aps.18.43376,65.62623,424.059Šilutės aps.24.14963,214.08536,838.234Pagėgių aps.22.22850,821.50849,243.736Klaipėdos mieste ir apylinkėse7.00021,525.50078,532.500Visame Klaipėdos

krašte71.81051,866.71948.2138.529

Čepėnas P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. 1977, Chicago, t. II, p. 741.

 

Remdamiesi A, B lentelių duomenimis ir žiniomis, atsakykite į klausimus:

a) Kuriose trijose Mažosios Lietuvos apskrityse lietuvių gyveno daugiausiai, o kuriose trijose – mažiausiai (A lentelė)?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

b) Kuri iš A lentelėje pateiktų Mažosios Lietuvos apskričių buvo labai svarbi Didžiosios Lietuvos tautinio atgimimo veikėjams? Kodėl?

…………………………………………………………………………………………… 2 taškai

c) Įvardykite tautą, kurios atstovai dominavo daugumoje Mažosios Lietuvos apskričių (A lentelė)?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

d) Kuriose dviejose Klaipėdos krašto apskrityse lietuvių gyveno daugiausiai, o kuriose dviejose – mažiausiai (B lentelė)?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

e) Kodėl didelį Klaipėdos krašto gyventojų skaičių sudarė vokiečiai (B lentelė)?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas


[1] Duomenys pateikiami pagal oficialių gyventojų surašymą