Kvėpavimas


Gyvybinių poreikių patenkinimui organizmas turi gauti 20,0 mol O2 per parą. Kiek litrų oro šis organizmas turėtų įkvėpti norint gauti šį deguonies kiekį? Ore yra 21 % deguonies (skaičiuojama tūrio procentais). Įvertinkite, kad skaičiavimai atliekami normaliomis sąlygomis (n. s.).

Sprendimas:

Tūris, kurį užima 1 mol bet kokių dujų, esant normaliom sąlygom (0o C temperatūrai ir 760 mm Hg slėgiui), vadinamas moliniu dujų tūriu. Jis lygus 22,4 l.

Reikalingas deguonies kiekis litrais – V.

V = 20 * 22,4 = 448 litrai;

pagal sąlygą:

100 l oro                 yra                 21 l deguonies,

x l oro                      yra                 448 l deguonies.