Taikinys


Pradinių duomenų failas:
taikinys.in  
Rezultatų failas:
taikinys.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Visiems gerai žinomas šaudymo taikinys: apskritimais apribotas plotas.

Taikinio centras sutampa su koordinačių pradžia. Duotas pirmojo (mažiausio) apskritimo spindulys r. Į jį patekę šūviai vertinami 10 balų. Šūvis, patekęs ant apskritimo ribos, vertinamas taip, tarsi būtų pataikyta į apskritimo ribojamą plotą. Kiekvieno tolesnio apskritimo spindulys du kartus didesnis už prieš einančio, o šūviai vertinami vienu balu mažiau. Jei pataikyta už paskutiniojo (dešimtojo) apskritimo ribos, šūvis vertinamas 0 balų.

Parašykite algoritmą balų, surinktų už šūvius, sumai rasti.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje nurodytas mažiausio apskritimo spindulys r bei šūvių skaičius. Antroje – pirmojo šūvio koordinatės, trečioje – antrojo ir t. t.

Visi pradiniai duomenys yra sveikieji skaičiai, neviršijantys 5000. Be to, r <= 50.

Rezultatai

Rezultatą – vieną sveiką skaičių – programa turi išvesti į pirmą ir vienintelę rezultatų failo eilutę.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
1 2
1 1
0 0
19