Ledai


Pradinių duomenų failas:
ledai.in  
Rezultatų failas:
ledai.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Grupė moksleivių atėjo pirkti ledų. Ledų porcija kainuoja vieną litą. Kiekvienas moksleivis nori pirkti lygiai vieną porciją. Kai kurie moksleiviai turi vieną vieno lito vertės monetą, kiti – vieną dviejų litų vertės monetą, treti – penkių litų vertės monetą.

Grąžą moksleiviui gali atiduoti tik pardavėja, t. y. patys mokiniai negali keistis monetomis. Pradedant pardavinėti ledus kasoje pinigų nėra.

Parašykite programą, kuri rastų, kiek yra būdų mokiniams išsirikiuoti į eilę, kad parduodant jiems ledus kasoje nepritrūktų pinigų grąžai. Dvi eilės laikomos skirtingomis, jei bent vienoje pozicijoje stovi mokiniai, turintys skirtingo nominalo monetas.

Pradiniai duomenys

Pradinių duomenų failo eilutėje įrašyti trys tarpu atskirti sveikieji skaičiai: \(M_{1}\), \(M_{2}\), \(M_{5}\). (1 <= \(M_{1}\) + \(M_{2}\) + \(M_{5}\) <= 50). \(M_{1}\) – moksleivių, turinčių vieną litą, skaičius, \(M_{2}\) – turinčių dviejų litų vertės monetą, \(M_{5}\) – turinčių penkių litų vertės monetą, skaičius.

Pradiniai duomenys tokie, kad galimų variantų (skirtingų būdų moksleiviams sustoti į eilę) skaičius neviršija 25000.

Rezultatai

Į pirmą ir vienintelę rezultatų failo eilutę išspausdinkite atsakymą.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Komentarai
4 1 1
7
Yra šie būdai sustoti į eilę (ledų kioskas kairėje):

1 1 1 1 2 5
1 1 1 2 1 5
1 1 1 2 5 1
1 1 2 1 1 5
1 1 2 1 5 1
1 2 1 1 1 5
1 2 1 1 5 1
2 1 1
0
Nėra nei vieno būdo sustoti į eilę, kad nepritrūktų pinigų grąžai.
3 2 0
5
Yra šie būdai sustoti į eilę:

1 1 1 2 2
1 1 2 1 2
1 1 2 2 1
1 2 1 1 2
1 2 1 2 1