Projektinis darbas iš retorikos modulio


Retorikos istorija amžininkų akimis

 

Užduotis – Parengti medžiagą „istoriniams paveikslams“, iliustruojantiems retorikos vaidmenį skirtingų epochų ir skirtingų šalių visuomenės gyvenime.

 

Darbo kryptys:

 

  1. Pateikti pasirinktos epochos charakteristiką: pagrindinės mokslo ir meno idėjos, visuomenės nusiteikimai ir pan.; apranga, aplinkos realijos, elgesio stilius ir pan. (4–5 psl. su iliustracijomis).
  2. Susipažinti su pasirinktos epochos retorikos istorija ir išsirinkti vieną ryškią figūrą – to meto oratorių. Apie jį ir jo retorinę veiklą parengti  monologinę kalbą (2–3 psl.) oratoriaus amžininko vardu (pvz., Eschino kalba apie savo pralaimėjimą varžybose su Demostenu).
  3. Kalboje išlaikyti a) to meto žodyną ir stilių; b) pusiausvyrą tarp to, kas svarbu, ir to, kas įdomu; c) atskleisti pasirinkto oratoriaus asmenybę.

 

Pasirinkimai

 

Epochos ir šalys

1 mokinys

2 mokinys

Antika. Graikija    
Antika. Roma    
Viduramžiai    
Renesansas. Lietuva    
Barokas. Lietuva    
XVIII–XIX a. Lietuva    
     
     

 

Literatūra:

  1. R. Koženiauskienė. XVI–XVIII a. prakalbos ir dedikacijos, Vilnius,1990.
  2. Ž. Liauksminas. Rinktiniai raštai, Vilnius: Mintis, 2004.
  3. K. Mačiulytė. Kad Tėvynė gyvuotų… XVIII a. antros pusės LDK proginiai pamokslai, Vilnius, 2005.
  4. Pilietiniai LDK pamokslai ir kalbos. XVIII a. antroji pusė. Chrestomatija, Vilnius, 2003.
  5. E. Ulčinaitė. Lietuvos Renesanso ir Baroko literatūra,Vilnius, 2001.
  6. E. Ulčinaitė. Retorika Vilniaus universitete XVI–XVII a. // Literatūra, XXI (3),