Valtis


Pradinių duomenų failas:
valtis.in  
Rezultatų failas:
valtis.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Vieną dieną vasaros stovykloje buvo suorganizuotas žygis po apylinkes, kuriame dalyvavo moksleiviai ir vadovai (suaugusieji). Keliaudami iškylautojai priėjo plačios upės krantą. Laimei, prie to kranto plūduriavo nedidelė valtis, į kurią telpa 2 moksleiviai arba 1 vadovas.

Bet kuris iškylos dalyvis (moksleivis ar vadovas) gali vienas persiirti valtimi į kitą upės krantą.

Parašykite programą, kuri nustatytų, ar įmanoma visiems iškylos dalyviams persikelti į kitą krantą, o jei taip – rastų, kiek mažiausiai kartų valtis kirs upę. Visiems persikėlus valtis paliekama kitame krante.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų šios bylos eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai: moksleivių skaičius M (0 <= M <= 100) ir vadovų skaičius V (0 <= V <= 100). Galioja ribojimas: M + V >= 1.

Rezultatai

Jeigu visi iškylautojai gali persikelti per upę, į rezultatų failą programa turi išspausdinti, kiek mažiausiai kartų valtis turės perplaukti upę, jei negali – programa turi išspausdinti: NEPAVYKS.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimai
0 2
NEPAVYKS
Į žygį išėjo 2 vadovai.
2 1
5
Į žygį išėjo 2 moksleiviai ir 1 vadovas. Trumpiausia persikėlimo schema:

  • persikelia du moksleiviai,
  • atgal valtį parplukdo vienas iš jų,
  • persikelia vadovas,
  • atgal draugo pasiimti plaukia moksleivis
  • ir abu persikelia į kitą krantą.