Slidininkai


Pradinių duomenų failas:
slidininkai.in  
Rezultatų failas:
slidininkai.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Slidininkai varžybose leidžiasi ta pačia trasa, startuodami kas 30 sekundžių. Prizinės vietos paskirstomos pagal nusileidimo laiką: greičiausiai nusileidusiam skiriama pirma vieta, ir t.t. Deja, sugedo varžybose naudotas laikmatis ir nebežinomas tikslus sportininkų nusileidimo laikas, tiktai kokia tvarka jie pasiekė finišą. Parašykite programą, kuri pagal tai nustatytų, kokią aukščiausią ir žemiausią vietas galėjo užimti kiekvienas slidininkas.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas slidininkų skaičius n (1 ≤ n ≤ 2000). Slidininkai sunumeruoti skaičiais nuo 1 iki n, jų startavimo tvarka. Antroje eilutėje išvardinti šie slidininkų numeriai, ta tvarka, kuria jie pasiekė finišą.

Rezultatai

Į rezultatų failą jūsų programa turi įrašyti n eilučių. i-ojoje eilutėje turi būti įrašyti du sveikieji skaičiai: aukščiausia ir žemiausia vietos, kurias galėjo užimti i-asis slidininkas. Žemiau pateiktas pavyzdys.

Pavyzdys

Pradiniai duomenys Rezultatai
6
3 5 1 4 2 6
3 6 
4 6 
1 4 
2 5 
1 3
1 6