Literatūra


1. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS: INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-384)

2. VIDURINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS: INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ( Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269)

3. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1524 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1801 redakcija)

4. J. Blonskis, V. Bukšnaitis, R. Burbaitė. Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus C++. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas IX-X klasėms. Vadovėlis, TEV, 2010.

5. J. Blonskis, V. Bukšnaitis, R. Burbaitė. Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus C++. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas IX-X klasėms. Skaitmeninis vadovėlis, TEV, 2010.

6. J. Blonskis, V. Bukšnaitis, R. Burbaitė. Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus C++. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas IX-X klasėms. Mobili interaktyvi kompiuterinė knyga, TEV, 2010.

7. J. Blonskis, V. Bukšnaitis, R. Burbaitė. Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus C++. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas XI-XII klasėms. Vadovėlis, TEV, 2011.

8. J. Blonskis, V. Bukšnaitis, R. Burbaitė. Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus C++. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas XI-XII klasėms. Skaitmeninis vadovėlis, TEV, 2011.

9. J. Blonskis, V. Bukšnaitis, R. Burbaitė. Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus C++. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas XI-XII klasėms. Mobili interaktyvi kompiuterinė knyga, TEV, 2010.

10. V. Dagienė, G. Grigas. Programavimo pradmenų uždavinynas XI-XII klasėms. TEV, 2000.

11. V. Dagienė, J. Skūpienė. Moksleivių informatikos olimpiadų uždaviniai I-VII olimpiados. TEV, 1999.

12. V. Dagienė, J. Skūpienė. Moksleivių informatikos olimpiadų uždaviniai VIII-X olimpiados. TEV, 2001.

13. L. Petrauskas, J. Skūpienė. Informatikos olimpiados: algoritmai ir taikymo pavyzdžiai. NMA, 2004.

14. A. Charguéraud, M. Hiron. Teaching Algorithmics for Informatics Olympiads: The French Method. Olympiads in Informatics, 2008, Vol. 2, 48–63