Šiluminis plėtimasis


  1. Plieninė talpykla yra pilnai pripildyta \(2{,}8\;\text{m}^3\) etanolio. Talpykla ir etanolis yra šiluminėje pusiausvyroje ir abiejų temperatūra yra \(32\;^{\circ}\text{C}\). Kiek papildomai reikėjo pripildyti talpyklą etanoliu, talpyklai bei joje esančiam etanoliui atvėsus iki \(18\;^{\circ}\text{C}\)?
  2. Kaip pakis kūno, įmerkto į žibalą, svoris, jei žibalo temperatūra pakils 50 laipsnių? Kūnas yra varinis rutuliukas, kurio spindulys \(r=2\;\text{cm}\). Vario linijinio ilgėjimo koeficientas yra \(\alpha_{\text{v.}}=1{,}7\cdot10^{-5}\;\text{K}^{-1}\), žibalo tūrinio plėtimosi koeficientas \(\beta_{\text{ž}.}=0{,}001\;\text{K}^{-1}\), žibalo tankis, esant \(t^{0}=20\;^{\circ}\text{C}\), yra \(\rho_{\text{ž}.}=0{,}8\cdot10^{3}\;\text{kg/m}^3\) .
  3. Garvežio ratų skersmuo, esant temperatūrai \(t_{0}\;^{\circ}=0\;\;^{\circ}\text{C}\), yra \(d_{0}=2\) m. Nustatykite, koks yra ratų apsisukimų kiekio pokytis, vasarą, esant \(t_{1}=35\;^{\circ}\text{C}\) ir žiemą, esant temperatūrai \(t_{2}=-25\;^{\circ}\text{C}\), važiuojant \(s=200\;\text{km}\) atstumą. Linijinio ilgėjimo koeficientas yra \(\alpha=1{,}2\cdot10^{-5}\;\text{K}^{-1}\)
  4. Plieninė sija yra įtvirtinta tarp dviejų sienų, esant temperatūrai lygiai \(10\;^{\circ}\text{C}\). Kokia jėga bus spaudžiama siena temperatūrai pasiekus \(35\;^{\circ}\text{C}\)? Sijos skerspjūvio plotas \(S=50\;\text{cm}^2\), plieno tamprumo modulis \(E=2{,}1\cdot10^{11}\;\text{N/m}^2\).
  5. Strypas, kurio ilgis \(l_{1}\), pagamintas iš medžiagos, turinčios \(\alpha_{1}\) linijinio ilgėjimo koeficientą, o strypas, kurio ilgis \(l_{2}\), pagamintas iš medžiagos, turinčios \(\alpha_{2}\) linijinio ilgėjimo koeficientą. Šiuos strypus suvirinus gavome strypą, kurio ilgis \(l_{1}+l_{2}\). Koks jo linijinis ilgėjimo koeficientas?
  6. Gabaliukas vario įmerktas į vandenį. Kiek procentų pasikeis jį veikianti plūdrumo jėga, jeigu jis ir vanduo bus pakaitinti \(40\;^{\circ}\text{C}\). Vario linijinio ilgėjimo koeficientas yra lygus \(17\cdot 10^{-6}\;\text{K}^{-1}\), vandens tūrinis plėtimosi koeficientas yra lygus — \(15\cdot10^{-5}\;\text{K}^{-1}\).
  7. Kokia jėga reikia veikti plieninį strypą, kurio skerspjūvio plotas lygus \(1\;\text{cm}\), norint ištempti jį tiek, kiek jis pailgėtų, pakėlus temperatūrą 1 laipsniu. Plieno linijinio ilgėjimo koeficientas yra lygus \(12\cdot10^{-6}\;\text{K}^{-1}\), o jo tamprumo modulis — \(2\cdot10^{11}\;\text{N/m}^2\).