Literatūra


 

 1. P. Pečiuliauskienė. Fizika. Išplėstinis kursas, vadovėlis 11 klasei (I ir II knygos). K.: Šviesa, 2008.
 2. P. Pečiuliauskienė. Fizika. Išplėstinis kursas, vadovėlis 12 klasei (I knyga). K.: Šviesa, 2009.
 3. P. Pečiuliauskienė, A. Rimeika. Fizika. Išplėstinis kursas, vadovėlis 12 klasei (II knyga). K.: Šviesa, 2009.
 4. Vladas Valentinavičius Fizika. Vadovėlis IX klasei, K.: Šviesa, 2008
 5. Vladas Valentinavičius Fizika. Vadovėlis X klasei, K.: Šviesa, 2009
 6. Vytautas Tarasonis FIZIKA I, V:. Žiburio leidykla, 2000
 7. Vytautas Tarasonis FIZIKA II, V:. Žiburio leidykla, 1997
 8. Vytautas Tarasonis FIZIKA III, V:. Žiburio leidykla, 1998
 9. KMP: Interaktyvūs  mokymosi objektai I–IV gimnazijos klasėms http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/, „Crocodile Tehnology“, ,,Crocodile Physics“, http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics“, „Interactive Physics“: http://www.design-simulation.com/ip/index.php.NMA astronomijos ir fizikos grupės užduotys (2008 -2011)
 10. VŠĮ papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ teorinių paskaitų konspektai http://www.olimpas.lt/
 11. Neakivaizdinės fizikų mokyklos „Fotonas“ 2011-2012 m. užduotys ir metodiniai nurodymai. http://www.fotonas.su.lt/uzduotys.phtml
 12. Ž.Rutkūnienė, V.Sukackas, L.Augulis FIZIKA:MECHANIKA, TERMODINAMIKA, ELEKTROMAGNETIZMAS, e- vadovėlis, 2003
 13. Ž.Rutkūnienė, R.Naujokaitis, A.Jotautis „Profesoriaus Kazimiero Baršausko fizikos konkursų užduotys ir jų sprendimai. Kaunas. Technologija, 2010
 14. http://techno.su.lt/~laurutis/2_Vektorines_algebros_pagrindai.pdf
 15. http://vma.emokykla.lt/moodle/login/index.php
 16.  http://www.lightandmatter.com/lm/
 17.  http://scipp.ucsc.edu/outreach/index2.html
 18. I.Morison. Introduction to Astronomy and Cosmology, John Wiley@Soon, UK, 2008
 19. http://techno.su.lt/~laurutis/2_Vektorines_algebros_pagrindai.pdf
 20. Ž.Rutkūnienė, R.Naujokaitis, A.Jotautis „Profesoriaus Kazimiero Baršausko fizikos konkursų užduotys ir jų sprendimai. Kaunas. Technologija, 2010
 21. http://vma.emokykla.lt/moodle/login/index.php
 22. http://www.lightandmatter.com/lm/
 23. http://scipp.ucsc.edu/outreach/index2.html
 24. http://mkp.emokykla.lt/fizika9-10/fobjects

Naudota literatūra

 1. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS: GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-384)
 2. VIDURINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS: GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS ( Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269)
 3. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-496 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. ISAK-1854 redakcija)