Giffeno paradoksas


Anglų ekonomistas ir statistikas Robertas Giffenas (1837 – 1910) aprašė situaciją, kai, didėjant kainai, didėja ir prekės ar paslaugos paklausos kiekis. Ši situacija pavadinta Giffeno efektu, dar kitaip – paradoksu. Jis pastebėjo, kad neturtingos darbininkų šeimos daugiau vartoja bulvių, nepaisant, kad didėjo jų kaina. Tai paaiškinama tuo, kad išlaidos bulvėms sudarė didelę neturtingų žmonių išlaidų maistui dalį. Kitokio maisto jie retai galėjo nusipirkti. Ir jei bulvės pabrangdavo, varguolių šeimai tekdavo atsisakyti mėsos ir kitų pilnaverčių produktų ir visas savo nedideles pajamas skirti bulvėms įsigyti. Tokiu atveju paklausos kreivė turėtų teigiamą nuolydį.

Žemesnės kokybės preke ar paslauga laikoma prekė ar paslauga, kurios perkama mažiau, kai vartotojų pajamos didėja (kitiems veiksniams nekintant). Kokios būtent prekės ir paslaugos laikomos žemesnės kokybės, priklauso nuo gyvenimo lygio. Ekonomistai žemesnės kokybės prekėmis ar paslaugomis laiko tas, kurias dažniausiai perka mažesnes pajamas turintys žmonės. Tai mažiau vertingi produktai, nors jų kokybė gali būti gera. Žemesnės kokybės prekių ir paslaugų pavyzdžiais gali būti kruopos, duona, makaronai, bulvės, margarinas, avalynės remonto, visuomeninio transporto paslaugos ir kt. Didėjant vartotojų pajamoms, žemesnės kokybės prekių ir paslaugų paklausa mažėja, jų paklausos kreivė, lyginant su pradine, pasislenka į kairę.

Normalios (aukštesnės) kokybės preke ar paslauga laikoma prekė ar paslauga, kurios perkama daugiau, kai vartotojų pajamos didėja (kitiems veiksniams nekintant). Tai vertingesni, naudingesni produktai, juos paprastai vartoja didesnes pajamas turintys žmonės. Normalios kokybės produktų vartojimas rodo žmonių aukštą pragyvenimo lygį. Padidėjus vartotojų pajamoms, jie perka daugiau normalios kokybės prekių ir paslaugų, pvz., mėsos, žuvies, alyvuogių aliejaus, daržovių, vaisių, sporto inventoriaus, gyvenamųjų namų, naudojasi kelionių agentūrų paslaugomis ir kt. Šių produktų paklausa padidėja, paklausos kreivė, lyginant su pradine, pasislenka į dešinę.