Užduotys temoms iki Pauli draudimo principo


1. Pavaizduokite, koks yra elektronų išsidėstymas šiuose atomuose:

a) deguonies; b) sieros; c) bromo.

2. Nurodykite elektronų skaičių šių atomų elektronų išoriniame sluoksnyje ir jų išsidėstymą orbitalėse:

a) azoto; b) fosforo; c) silicio; d) chloro; e) argono; f) vario.

3. Nustatykite, kiek elektronų iki pilno sluoksnio trūksta šiems elementams:

a) borui; b) angliai; c) sierai; d) azotui; e) fluorui; f) neonui.