Atkodavimas


Pradinių duomenų failas:
atkodavimas.in  
Rezultatų failas:
atkodavimas.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Sveikas skaičius x užkoduojamas į y pagal tokią taisyklę: y yra x ir visų x skaitmenų suma. Jūsų užduotis yra atkoduoti x pagal duotąjį y

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas sveikasis skaičius y (1 ≤ y ≤ \(10^{9}\)).

Rezultatai

Rezultatą – skaičių x – jūsų programa turi įrašyti į pirmąją rezultatų failo eilutę. Jei yra keli sprendiniai, jūsų programa turi pateikti bet kurį.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
4
2
115
107
1001
1000