Būsimųjų ir esamųjų pinigų vertės


Pratimai

  1. Investuotojas įdėjo į banką 75000Lt ir pasibaigus metams gavo sumą lygią 78375Lt. Kokia nbuvo mokama palūkanų norma?

Atsakymas: 4,5%. [78375=75000*(1+i), i=0,045=4,5%]

  1. Komercinis bankas 1994m mokėjo 25% paprastų metinių palūkanų. Kiek būtume gavę palūkanų, jei 3 mėn. būtume įdėję 2000Lt?

Atsakymas: 125Lt [2000(1+25/100 *3/12)=2125Lt;  2125-2000=125Lt]

  1. Į verslą investuotos dvi sumos po 10000Lt. Viena iš jų investuota 4m su 8% sudėtinėmis palūkanomis, o kita – 5m su 6%  sudėtinėmis palūkanomis. Kuri suma užaugs į didesnį kapitalą?

Atsakymas:13605Lt ir 13382Lt. 4m su 8% sudėtinėmis palūkanomis.

  1. Po 4m jūs gausite 50000Lt išmoką. Kokia šios išmokos dabartinė vertė? Metinė sudėtinių palūkanų norma 8%. Jos skaičiuojamos kas ketvirtį.

Atsakymas:36422Lt