Sodas


Pradinių duomenų failas:
sodas.in  
Rezultatų failas:
sodas.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Berlyno žydų muziejų suprojektavo garsus architektas Daniel Libeskind. Architektūra perteikia jausmus ir mintis. Greta muziejaus pastato suprojektuotas „tremties“ sodas, medžiai išsodinti lygiomis eilėmis ir įbetonuoti.

Bet šiame uždavinyje mes domėsimės ne architektūra, tik kai kuriomis geometrinėmis minėto sodo savybėmis.

Tarkime, kad sode iš viso yra N eilių po M kolonų. Kiek yra būdų (skirtingų kelių) pereiti iš vieno sodo kampo į kitą, jei judėti galima tik dviem kryptimis?

Pradiniai duomenys

Pirmoje ir vienintelėje pradinių duomenų failo eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai N ir M – eilių ir kolonų kiekvienoje eilėje skaičius (1 <= N, M <= 30).

Rezultatai

Į rezultatų failą įrašykite vienintelį skaičių – skirtingų galimų kelių skaičių. Du keliai laikomi skirtingais, jei jie nesutampa (bet gali turėti bendrų atkarpų).

Pavyzdys

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
1 1
2
Sode yra viena kolona, ją galima apeiti iš vienos arba iš kitos pusės.
1 3
4
Trys kolonos, iš viso yra keturi keliai.
4 4
70
Paveiksle parodyti du galimi keliai, o iš viso jų yra 70.