Šokoladas


Pradinių duomenų failas:
sokoladas.in  
Rezultatų failas:
sokoladas.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Kam atiteks šokoladas? Kad išsiaiškintų tai, berniukas ir Karlsonas žaidžia žaidimą. Jie pradeda su iš n × m gabalėlių sudaryta šokolado plytele ir eina paeiliui. Savo ėjimo metu žaidėjas paima kurią nors plytelės dalį (pirmu ėjimu – visą plytelę) ir perlaužia ją į dvi dalis. Pralaimi tas žaidėjas, kuris nebegali atlikti savo ėjimo, t.y. visa plytelė jau sulaužyta į vienetinius gabaliukus. Pirmas visada eina Karlsonas.

Parašykite programą, kuri pagal šokolado plytelės matmenis nustatytų, kam atiteks šokoladas, jei ir Karlsonas, ir berniukas žais optimaliai.

Pradiniai duomenys

Pradinių duomenų faile įrašyti skaičiai n ir m (1 ≤ n, m ≤ 50).

Rezultatai

Į rezultatų failą jūsų programa turi išvesti vienintelį žodį: Berniukas arba Karlsonas.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
2 4
Karlsonas
1 3
Berniukas