Romėniški skaitmenys


Pradinių duomenų failas:
roman.in  
Rezultatų failas:
roman.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Simbolis Reikšmė
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000

Romėniški skaitmenys yra skaičių vaizdavimo būdas. Naudojami simboliai pateikti lentelėje, dešinėje.

Kiti skaičiai gaunami kombinuojant šiuos simbolius, laikantis tam tikrų pakartojimo taisyklių. Pavyzdžiui, skaičius trys užrašomas tris kartus pakartojant simbolį „I“: III. Tačiau skaičius keturi, kad užrašas būtų trumpesnis, rašomas „iš penkių atimant vieną“: IV. Analogiškai rašomi kiti skaičiai:

  • II – du,
  • VI – šeši,
  • VIII – aštuoni,
  • IX – devyni,
  • XI – vienuolika,
  • XXXII – trisdešimt du,
  • XLV – keturiasdešimt penki.

Parašykite programą, kuri duotą skaičių užrašytų romėniškais skaitmenimis.

Pradiniai duomenys

Pirmoje ir vienintelėje pradinių duomenų eilutėje įrašytas sveikas skaičius K (1 <= K < 4000).

Rezultatai

Pirmoje eilutėje turi būti romėniškais skaitmenimis užrašytas skaičius K.

Pavyzdys

Pradiniai duomenys Rezultatai
8
VIII
96
XCVI
259
CCLIX