Atomų elektroninė struktūra


Atomų, molekulių ar jonų cheminis reaktingumas priklauso nuo jų elektroninės struktūros.  Pavyzdžiui, fluoro atomas yra labai reaktingas ir sudaro junginius su visais, išskyrus tris, cheminiais elementais. Tuo tarpu fluorido jonas su vienu papildomu elektronu yra izoelektoniškas neonui ir daug mažiau reaktingas bei jam būdingos visai kitokios cheminės savybės.

Todėl svarbu suprasti atomų ir molekulių elektroninę struktūrą ir kaip ja naudojantis galime nuspėti chemines junginių savybes.  Pradžioje panagrinėsime atomų elektroninę struktūrą, po to molekulių.