Super-pirminiai skaičiai


Pradinių duomenų failas:
super.in  
Rezultatų failas:
super.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Skaičius vadinamas pirminiu, jei dalijasi tik iš savęs ir iš vieneto. Vienetas nelaikomas pirminiu skaičiumi. Apibrėšime super-pirminius skaičius:

  • vieno skaitmens (vienženklis) skaičius yra super-pirminis, jei yra pirminis.
  • n skaitmenų (n > 1) skaičius \(a_{1}\)\(a_{2}\)…\(a_{n-1}\)\(a_{n}\) yra super-pirminis, jei jis yra pirminis, o n – 1 skaitmenų skaičius \(a_{1}\)\(a_{2}\)…\(a_{n-1}\) (t. y. skaičius, gautas nubraukus paskutinį skaitmenį) yra super-pirminis.

Parašykite programą, kuri rastų visus n skaitmenų super-pirminius skaičius.

Pradiniai duomenys

Pradinių duomenų faile įrašytas vienintelis skaičius n (0 < n < 9).

Rezultatai

Į rezultatų failą programa turi įrašyti visus n skaitmenų super-pirminius skaičius, didėjimo tvarka, po vieną eilutėje.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
2
23
29
31
37
53
59
71
73
79
7
2339933
2399333
2939999
3733799
5939333
7393913
7393931
7393933