Gaukite skaičių


Pradinių duomenų failas:
skaicius.in  
Rezultatų failas:
skaicius.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
64 Mb.  

Užduotis

Tarp skaitmenų, užrašytų didėjimo tvarka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reikia įterpti sudėties ir atimties ženklus taip, kad reiškinio reikšmė būtų lygi skaičiui m.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas sveikasis skaičius m (|m| ≤ 123456789).

Rezultatai

Rezultatą (reiškinį) jūsų programa turi išvesti pirmoje rezultatų failo eilutėje. Jį turi sudaryti tik skaitmenys ir sudėties bei atimties ženklai (nėra tarpų.)

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
120
123+4-5+6-7+8-9
-15
1+2+3+4+5-6-7-8-9