Darbo rinka


Testai

 

1. Jei žmogus išėjo iš vieno darbo ir ieško kito, tai nedarbo lygis:

a) padidėja;

b) sumažėja;

c) nepasikeičia;

d) negalima pasakyti.

Teisingas a) atsakymas.

 

2. Žmogus, kuris serga ir laikinai nedirba, priskiriamas:

a) bedarbiams;

b) ekonomiškai neaktyviems gyventojams;

c) užimtiems;

d) visi atsakymai teisingi.

Teisingas c) atsakymas.

 

3. Bedarbiai – tai:

a) ekonomiškai aktyvių gyventojų dalis, likusi iš jos atėmus užimtus gyventojus;

b) galintys, bet nedirbantys, tačiau aktyviai darbo ieškantys šalies gyventojai;

c) abu atsakymai teisingi;

d) abu atsakymai neteisingi.

Teisingas c) atsakymas.

 

Pratimai

 

1. Apskaičiuokite nedarbo lygį, jei šalyje gyvena 9 mln. gyventojų, iš jų 50 proc. yra ekonomiškai aktyvūs. Šalyje yra 125 tūkst. bedarbių.

Apskaičiuojamas ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičius: 9 * 0,5 = 4,5 mln.

Užimtų gyventojų skaičius: 4500 – 125 = 4375 tūkst.

Nedarbo lygis: 125/(4375 + 125) x 100% = 2,8 proc.

 

2. Apskaičiuokite gyventojų skaičių šalyje, jei nedarbo lygis yra 10 proc., o bedarbių – 600 tūkst. Ekonomiškai aktyvūs gyventojai sudaro 60 proc. šalies gyventojų.

Žinant nedarbo lygį ir bedarbių skaičių, apskaičiuojamas užimtų gyventojų skaičius: 600/(užimti gyventojai + 600) x 100% = 10%.

Iš čia užimtų gyventojų skaičius 5400 tūkst.

Apskaičiuojama darbo jėga, arba ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičius: užimti + bedarbiai = 5400 + 600 = 6000 tūkst.

Kadangi ekonomiškai aktyvūs gyventojai sudaro tik 60 proc. šalies gyventojų, todėl šalyje gyvena 10000 tūkst. žmonių.

 

3. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. III ketvirtį šalyje buvo 2734,4 tūkst. 15 m. ir vyresnių gyventojų, iš jų – 1115,6 tūkst. – ekonomiškai neaktyvių. Bedarbių skaičius siekė 239,8 tūkst. Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2011 m. gruodžio 1 d. Darbo biržoje buvo registruota 212,5 tūkst. bedarbių. Šalyje buvo 2067,9 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų. Apskaičiuokite nedarbo lygį pagal Statistikos departamento ir registruoto nedarbo lygį pagal Darbo biržos pateikiamus duomenis. Paaiškinkite, kodėl jie skiriasi.

 

Nedarbo lygis pagal Statistikos departamento pateikiamus duomenis:


Nedarbo lygis = 239,8/(2734,4 – 1115,6) x 100% = 14,8 proc.

 Registruoto nedarbo lygis pagal Darbo biržos pateikiamus duomenis:


Registruoto nedarbo lygis = 212,5/2067,9 x 100% = 10,3 proc.

 

Apskaičiuoti duomenys skiriasi todėl, kad registruotų bedarbių skaičius mažesnis nei bedarbių skaičius pagal Statistikos departamento duomenis, be to, ekonomiškai aktyvių gyventojų yra mažiau nei darbingo amžiaus gyventojų.

 

4. Darbo rinkoje darbo paklausą rodo lygtis QD = 64 – 2 W, o darbo pasiūlą – lygtis QS = 40 + 4 W, čia W – darbuotojo valandos darbo užmokestis litais. Apskaičiuokite:

a) darbuotojo valandinį darbo užmokestį;

b) kiek darbuotojų bus priimta į darbą;

c) Vyriausybė nustatė 5 Lt/val. minimalų darbo užmokestį. Kokie bus šios politikos padariniai?

 

a) Sulyginamos darbo paklausos ir pasiūlos funkcijos: QD = QS. Todėl 64 – 2 W = 40 + 4 W. Iš čia W = 4 Lt/val.

b) QD = QS = 56 darbuotojai.

c) Jei W = 5 Lt/vnt., QD = 64 – 2*5 = 54 darbuotojai (darbdaviai nori pasamdyti)      QS = 40 + 4*5 = 60 darbuotojų (norėtų dirbti).

Taigi dėl tokios vyriausybės politikos 6 darbuotojai nebus pasamdyti.