Skaitmuo


Pradinių duomenų failas:
skaitmuo.in  
Rezultatų failas:
skaitmuo.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
64 Mb.  

Užduotis

Linas sugalvoja skaičių k, tada suskaičiuoja jo skaitmenų sumą. Jei naująjį skaičių sudaro daugiau negu vienas skaitmuo, tai jis vėl suskaičiuoja šio skaičiaus skaitmenų sumą, ir taip tęsia tol, kol galiausiai rezultatą sudaro tik vienas skaitmuo.

Parašykite programą, kuri rastų, kokį skaitmenį Linas gaus vykdydamas savo algoritmą su duotuoju skaičiumi k.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas skaičius k (1 ≤ k ≤ 1000000000).

Rezultatai

Atsakymą programa turi įrašyti į pirmąją rezultatų failo eilutę.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
1
1
25
7
166
4