BVP, BNP, nominalusis BVP, realusis BVP


Testai

 

1. BVP – tai vertė per metus pagamintų:

a) vartojimo paskirties prekių ir paslaugų;

b) galutinių prekių ir paslaugų;

c) gamybinės paskirties prekių ir paslaugų;

d) tarpinių prekių ir paslaugų.

Teisingas b) atsakymas. 

 

2. Kuo BNP skiriasi nuo BVP?

a) į BNP įskaitoma produktų, pagamintų šalyje ir užsienyje, vertė, o į BVP – tik pagamintų šalyje;

b) į BNP įskaitomi tik galutiniai produktai, o į BVP – visi pagaminti produktai, t. y. ir galutiniai, ir tarpiniai;

c) BNP apskaičiuojamas palyginamosiomis kainomis, o BVP – einamųjų metų faktinėmis kainomis;

d) BNP gali būti nominalusis ir realusis, o BVP – tik realusis.

Teisingas a) atsakymas. 

 

3. Jeigu prekių ir paslaugų kainos didėja, o jų gamybos apimtis nesikeičia, tai BVP, apskaičiuotas einamųjų metų faktinėmis kainomis:

a) liks nekitęs;

b) sumažės;

c) negalima nustatyti;

d) padidės.

Teisingas d) atsakymas. 

 

Ar teisingi pateikti teiginiai?

 

1. Pajamos, kurias gavo šios šalies namų ūkiai iš savo investicijų užsienyje, įskaitomos į šios šalies BNP.

Teiginys teisingas.

2.  BNP bet kuriuo atveju didesnis už BVP.

Teiginys neteisingas. BNP gali būti didesnis, lygus arba mažesnis už BVP.

3. Šalies mokytojai mokyklose ir gimnazijose moko mokinius. Tai galutinės prekės (paslaugos) pavyzdys.

Teiginys teisingas.

4. Sunkvežimio savininkas perka benziną, kad vežiotų prekes kitiems. Todėl benzinas  baigtinė prekė ir ta suma padidėja BVP.

Netiesa, tai tarpinė prekė. Jos vertė įtraukiam į paslaugos kainą ir padidinina BVP

1. Duona- tai baigtinis produktas.

Neteisingas teiginys. Kai duoną perka gyventojai – baigtinis produktas, o kai perka restoranai ar parduotuvės – tarpinis.

 

  1. Padėtas į banką 1000Lt indėlis šalies BVP padidina ta pačia suma.

Neteisingas teiginys.

PRATIMAI

 

1. Nominalusis BVP sumažėjo nuo 600 mln. Lt iki 450 mln. Lt, BVP defliatorius – nuo 150 proc. iki 100 proc. Kaip pasikeitė realusis BVP?

RBVP1 = NBVP1/BVP defliatorius.  RBVP1 = 600/150 x 100% = 400 mln. Lt.

RBVP2 = NBVP2/BVP defliatorius.  RBVP2 = 450/100 x 100% = 450 mln. Lt.

Realusis BVP padidėjo.

 

2. Atsakykite į klausimus:

a) kuo realusis BVP skiriasi nuo nominaliojo BVP?

b) kaip ir kodėl skaičiuojamas realusis BVP?

c) apskaičiuokite realųjį BVP.

Sprendimas

a) Nominalusis BVP skaičiuojamas einamųjų metų faktinėmis kainomis, o realusis BVP – nekintančiomis, bazinių metų kainomis.

b) RBVP = NBVP/BVP defliatorius. Jis skaičiuojamas, siekiant įvertinti prekių ir paslaugų gamybos apimties pokyčius per metus.