Elektros krūviai ir Kulono dėsnis


  1. Du taškiniai krūviai, esantys \(20\;\text{cm}\) atstumu vienas nuo kito, oro aplinkoje ( \(\varepsilon=1\)) sąveikauja tarpusavyje. Kokiu atstumu šie krūviai turėtų būti alyvoje, kad išliktų tokia pati sąveikos jėga?
  2. Nubraižykite dviejų taškinių krūvių sąveikos jėgos priklausomybės nuo atstumo tarp jų grafiką \(2\;\text{cm}\le r\le10\;\text{cm}\)  intervale \(2\;\text{cm}\) žingsniu. Krūvių vertės yra \(q_{1}=20\;\text{nC}\) ir \(q_{2}=30\;\text{nC}\).
  3. Du metaliniai rutuliukai turi tokio pačio dydžio krūvį. Ar priklauso jų sąveikos jėga nuo to, ar turės rutuliukai to paties ar priešingo ženklo krūvius? Abiejais atvejais atstumas tarp rutuliukų centrų yra toks pats.
  4. Ar gali traukti vienas kitą du to paties ženklo krūvius turintys kūnai? Paaiškinkite.
  5. Du vienodai maži metaliniai rutuliukai įkrauti atitinkamai \(q\) ir \(4q\) krūviais. Tarp rutuliukų centrų yra atstumas r. Abu rutuliukai buvo sujungti ir tarp jų atsirado kontaktas. Kokiu atstumu \(x\) reikia padėti rutuliukus, kad jų sąveikos jėga išliktų nepakitus?