Virsmas


Pradinių duomenų failas:
virsmas.in  
Rezultatų failas:
virsmas.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Jūs norite skaičių N paversti skaičiumi M kažkiek kartų atlikdami vieną iš dviejų operacijų:

  1. daugindami skaičių iš pasirinkto pirminio skaičiaus P,
  2. dalindami skaičių iš pasirinkto pirminio skaičiaus Q (veiksmą galima atlikti, tik jei skaičius dalijasi be liekanos).

Kiek mažiausiai operacijų pakaks?

Pradiniai duomenys

Pradinių duomenų faile įrašyti skaičiai N ir M, atskirti tarpu (1 <= N, M <= \(10^{9}\)).

Rezultatai

Į rezultatų failą reikia įrašyti mažiausią reikalingų operacijų skaičių.

Pavyzdys

Pradiniai duomenys Rezultatai
2 36
3