Ar dalo?


Pradinių duomenų failas:
ardalo.in  
Rezultatų failas:
ardalo.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Skaičiaus n faktorialu (žym. n!) vadinamas skaičius n*(n-1)*…*2*1 (pvz. 5! = 5*4*3*2*1 = 120). Taip pat sakome, kad skaičius a dalo skaičių b, jei egzistuoja toks sveikasis skaičius k, kad a = kb (pvz. skaičius 24 dalo 120, nes 120 = 5*24, t.y. egzistuoja reikiamas skaičius, šiuo atveju jis lygus 5). Parašykite programą, kuri nustatytų, ar skaičius d dalija n!.

Pradiniai duomenys

Pradinių duomenų failą sudaro K (1 < K <= 100) eilučių. Kiekvienoje jų įrašyta skaičių ni ir di pora, atskirta tarpu (1 <= \(n_{i}\), \(d_{i}\) < \(2^{31}\)).

Rezultatai

Rezultatų failą turi sudaryti K eilučių. i-tojoje eilutėje turi būti įrašytas žodis TAIP, jei \(d_{i}\) dalo  \(n_{i}\), ir žodis NE priešingu atveju.

Pavyzdžiai

ardalo.in ardalo.out Paaiškinimas
5 24
5 16
10000 65537
TAIP
NE
NE
24 dalina 5! (5! = 120 = 5*24)
16 nedalina 5! (= 120)
65537 nedalina 10000!