Alus


Pradinių duomenų failas:
alus.in  
Rezultatų failas:
alus.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Trečiadienis. Julius ir Linas geria po bokalą alaus.

Juliui rytoj anksti reikės eiti į darbą, todėl jis nenori išgerti viso alaus ir truputį apgaudinėja savo išsiblaškiusį draugą: jis geria lėčiau, o kiekvieną kartą, kai Lino bokale lieka dvigubai mažiau alaus, Julius sukeičia bokalus vietomis, ir Linas niekada to nepastebi.

Žinoma, kad iš pradžių kiekvienam bokale yra lygiai 0,5 l alaus, taip pat žinomi Juliaus ir Lino alaus gėrimo greičiai. Kiek alaus išgers kiekvienas iš draugų?

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašyti du realieji skaičiai x ir y. x yra Juliaus alaus gėrimo greitis, o y – Lino alaus gėrimo greitis (matuojamas litrais per valandą). Galioja apribojimai: \(10^{-5}\) < x < y < 5.

Rezultatai

Rezultatą – du realiuosius skaičius – programa turi įrašyti į pirmą rezultatų failo eilutę. Pirma turi būti įrašytas Juliaus išgerto alaus kiekis (litrais), po to – Lino. Atsakymai gali būti apvalinami, tačiau neturi skirtis nuo tikrojo daugiau negu \(10^{-5}\).

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
0.5 1.0
0.333333333 0.666666667