Sustojimas


Pradinių duomenų failas:
sustojimas.in  
Rezultatų failas:
sustojimas.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

1936 m. anglų matematikas Alanas Turingas įrodė, kad nėra ir negali būti algoritmo, bendru atveju nustatančio, ar duotoji programa su duotaisiais pradiniais duomenimis baigtų darbą, ar dirbtų amžinai. Matematikos pasaulyje šis klausimas vadinamas „Sustojimo uždaviniu“. Nepaisant įrodyto fakto, programos, nagrinėjančios kitas programas, išlieka įdomia tema.

Jums teks spręsti sustojimo uždavinį. Tačiau neišsigąskite.

Nagrinėsime programas, kurias sudaro tam tikras rinkinys paprogramių. Programoje paprogramės surašytos viena po kitos ir viena paprogramė negali būti kitos viduje. Vienintelė galima komanda yra kitos paprogramės iškvietimas.

Žemiau esančioje lentelėje aprašyta nagrinėjamos „programavimo kalbos“ sintaksė:

Kalbos konstrukcija Pavyzdys Paaiškinimas
PROC VARDAS PROC MAIN Antraštė, kuria prasideda kiekviena paprogramė. Pavyzdyje aprašyta paprogramė pavadinta MAIN.
END END Paprogramės pabaigą nurodanti leksema.
CALL VARDAS CALL ANTROJI Kitos paprogramės iškvietimo komanda. Pavyzdyje pateikta komanda iškviečia paprogramę ANTROJI. Baigus vykdyti iškviestą paprogramę, tęsiamas iškvietusios paprogramės vykdymas.

Programoje visuomet egzistuoja paprogramė, vardu MAIN, nuo kurios pradedamas programos vykdymas. Baigus vykdyti paprogramę MAIN, programa baigia darbą.

Panagrinėkime programos pavyzdį:

1:	PROC P1 
2:	CALL P2 
3:	END 
4:	PROC P2 
5:	END
6:	PROC REK 
7:	CALL REK 
8:	END
9:	PROC MAIN 
10:	CALL P1 
11:	CALL REK 
12:	END

Programa pradedama vykdyti nuo 9 eilutės. Toliau seka paprogramės P1 iškvietimas – pradedama vykdyti P1 (1 eilutė). P1 savo ruožtu iškviečia P2, tačiau ši iš karto baigia savo darbą, ir tęsiamas P1 vykdymas, kuri taip pat nebeturi darbo. Tęsiant MAIN vykdymą iškviečiama paprogramė REK. Ši paprogramė rekursyviai iškviečia pati save ir tampa aišku, kad programos vykdymas niekada nebus baigiamas.

Parašykite programą, kuri nustatytų, ar pateikta programa baigs savo darbą, ar ne, ir rastų sėkmingai įvykdytų programos eilučių skaičių.

Jei ta pati eilutė įvykdoma n kartų, tai skaičiuojamas kiekvienas įvykdymas ir laikoma, kad įvykdyta n eilučių. Taip pat laikoma, kad vykdomos ir eilutės, kuriose yra paprogramių antraštės, bei eilutės, kurios nurodo paprogramių pabaigą.

Tuo atveju, kai programa nebaigia darbo, sėkmingomis laikomos eilutės, įvykdytos prieš programai iškviečiant dar nebaigtą vykdyti paprogramę. Nagrinėtame pavyzdyje buvo sėkmingai įvykdytos 9 eilutės.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas programos eilučių skaičius K (1 < K <= 1000).

Kiekvienoje eilutėje yra lygiai viena kalbos konstrukcija, užrašyta didžiosiomis lotyniškomis raidėmis. Leksemos PROC ir CALL nuo paprogramės vardo atskirtos lygiai vienu tarpo simboliu. Paprogramės vardas gali būti sudarytas tik iš DIDŽIŲJŲ lotyniškų raidžių ir skaitmenų.

Pateikta programa yra korektiška: atitinka aprašytą sintaksę, kviečiamos tik egzistuojančios paprogramės, nėra dviejų paprogramių tuo pačiu vardu, yra paprogramė MAIN.

Pradiniai duomenys tokie, kad rezultatas neviršys 1000000.

Rezultatai

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimai
9
PROC P1
CALL P2
END
PROC MAIN
CALL P1
END
PROC P2
CALL P1
END
NEBAIGIA
5
Programa nebaigia darbo. Vykdomos tokios programos eilutės (dešinėje surašytos pradėtos ir nepabaigtos vykdyti paprogramės):

4      MAIN
5      MAIN, kviečiama P1
1      MAIN, P1
2      MAIN, P1, kviečiama P2
7      MAIN, P1, P2
8      MAIN, P1, P2, kviečiama P1
1      MAIN, P1, P2, P1

Klaida aptinkama vykdant 8 eilutę, nes paprogramė P2 iškviečia dar nebaigtą vykdyti paprogramę P1. Tad iki rekursyvaus iškvietimo (dėl kurio programa nesustos) buvo įvykdytos penkios eilutės.

8
PROC MAIN
CALL VEIK
END
PROC EMPTY
CALL EMPTY
END
PROC VEIK
END
BAIGIA
5
Programa baigia darbą. Įvykdomos komandos, esančios 1, 2, 7, 8, 3 eilutėse. Atkreipiame dėmesį, kad paprogramė EMPTY rekursyvi ir ją iškvietus, programa nebaigtų darbo. Tačiau vykdant programą ši paprogramė neiškviečiama, tad programa yra baigtinė.