Pirminis žiedas


Pradinių duomenų failas:
ziedas.in  
Rezultatų failas:
ziedas.out  
Laiko apribojimas:
2 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Žiedas sudarytas iš n (n – lyginis skaičius) apskritimų, kaip parodyta paveiksle. Sudėkite natūraliuosius skaičius nuo 1, 2, … n į apskritimus taip, kad kiekvienų gretimų apskritimų skaičių suma būtų pirminis skaičius.

 

Pastaba: pirmo apskritimo skaičius visada turi būti vienetas.

Pradiniai duomenys

Pradinių duomenų faile įrašytas teigiamas lyginis skaičius n, nedidesnis už 16.

Rezultatai

Į rezultatų failą programa turi išvesti visus skaičių surašymo būdus, pagal laikrodžio rodyklę, kaip parodyta pavyzdyje. Skaičių surašymo būdai turi būti išdėstyti didėjimo tvarka (jei dviejų išdėstymų k pirmų skaičių sutampa, tai lyginama pagal (k+1)-ąjį). Eilutės pabaigoje neturi būti nereikalingų tarpo simbolių.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
6
1 4 3 2 5 6
1 6 5 2 3 4
8
1 2 3 8 5 6 7 4
1 2 5 8 3 4 7 6
1 4 7 6 5 8 3 2
1 6 7 4 3 8 5 2