Mengerio kempinė


Pradinių duomenų failas:
kempine.in  
Rezultatų failas:
kempine.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Įsižiūrėkite į šį paveiksliuką ir išspręskite uždavinį:

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje įrašytas kempinės dydis n (0 ≤ n ≤ 7).

Rezultatai

Rezultate turi būti išspausdinta n-osios eilės Mengerio kempinės projekcija plokštumoje, taip, kaip parodyta pavyzdžiuose.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
0
#
1
###
#.#
###
2
#########
#.##.##.#
#########
###...###
#.#...#.#
###...###
#########
#.##.##.#
#########