Užduotys temoms iki Ryšiai organinėse molekulėse


1. Parašykite antrojo ir trečiojo periodų elementų elektronų konfigūraciją nesinaudodami periodine elementų lentele.

2. Nustatykite, kiek daugiausia elektronų gali būti 3s, 3p orbitalėse.

3. Pavaizduokite azoto, deguonies, chloro, neono atomų išorinio elektronų sluoksnio orbitales.