Svoriniai grafai, trumpiausio kelio paieška – Dijkstros algoritmas