Kambarys


Pradinių duomenų failas:
kambarys.in  
Rezultatų failas:
kambarys.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Nei vienas iš brolių nelaukia tos dienos, kai tėvai liepia susitvarkyti kambarį. Laimei, jų yra ne vienas, ir ne du, o n. Apskaičiuokite, kiek laiko užtruks visi n brolių kartu tvarkydami kambarį. Viskas nėra taip paprasta, kadangi broliai yra skirtingo amžiaus, ir kiekvienas jų atskirai tvarkydamas kambarį užtruktų skirtingą valandų skaičių.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas brolių skaičius n (1 <= n <= 15). Sekančiose n eilučių įrašyta po sveiką skaičių \(v_{i}\) – tiek valandų užtruktų i-tasis brolis, jei kambarį tvarkytų vienas (1 <= \(v_{i}\) <= 24).

Rezultatai

Į rezultatų failą programa turi įrašyti, kiek valandų užtruks broliai, jei kambarį tvarkys visi kartu – sveiką skaičių, arba suprastintą racionaliąją trupmeną, pavidalu a/b, kur a yra trupmenos skaitiklis, o b – vardiklis.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
2
1
1
1/2
3
3
2
6
1
5
3
4
5
6
7
140/153