Infliacija


Testai

 

1. BVP defliatorius yra:

a) realiojo BVP ir nominaliojo BVP santykis;

b) vartojimo krepšelio vertės dabartiniais metais ir vartojimo krepšelio vertės baziniais metais santykis;

c) nominaliojo BVP ir realiojo BVP santykis;

d) vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksų dabartiniais metais suma.

Teisingas c) atsakymas. 

 

2. Infliacijos tempas – tai pokytis per tam tikrą laiką:

a) valiutos kurso;

b) vidutinio kainų lygio, išreikšto procentais;

c) palūkanų normos;

d) prekių ir paslaugų pardavimo apimties.

Teisingas b) atsakymas. 

 

Klausimas diskusijai

 

1. Antrojo pasaulinio karo metu ir Vokietija, ir Didžioji Britanija turėjo planų panaudoti ,,popierinį ginklą“ – abi šalys prispausdino viena kitos popierinių pinigų ir ruošėsi didelį jų kiekį išmesti iš lėktuvų priešininko teritorijoje. Kodėl tai galėjo būti efektyvus ginklas?

Perteklinis pinigų kiekis apyvartoje iššauktų didelę infliaciją, todėl tai sužlugdytų šalies ekonomiką.

2.  Kai paklausa maža, daugelis įmonių linkusios išsaugoti darbuotojus, o ne juos atleisti net ir tuo atveju, jei jie ir nelabai reikalingi.

Išlaikant senąjį darbuotojų skaičių (dideli kaštai), o rinkos sąlygoms pablogėjus (dėl nepakankamos paklausos mažėja kaina), firma, nereaguojanti į aplinkybes, bus priversta bankrutuoti.

 

Pratimai

1. Tarkime, kad vartojimo prekių ir paslaugų „statistinį krepšelį“ sudaro 3 rūšių prekės. Apskaičiuokite vartotojų kainų indeksą.

VKI = 12*10 + 59*6 + 585*3 / 10*10 + 54*6 + 704*3 x 100%  = 120 + 354 + 1755 / 100 + 324 + 2112 x 100%  = 2229/2536 x 100%  = 87,9%

 

2. Tarkime, kad vartojimo prekių ir paslaugų „statistinį krepšelį“ sudaro 2 rūšių prekės – duona ir pienas. Baziniais metais duona buvo tris kartus brangesnė negu pienas. Per 7 metus duona pabrango 40 proc., o pienas – 60 proc. Apskaičiuokite vartotojų kainų indeksą.

Jei bazinių metų ,,krepšelio“ vertę pažymėsime x, tai duonos vertė bus 0,75x, pieno vertė 0,25x. Kadangi ,,krepšelio“ struktūra nagrinėjamu laikotarpiu nepasikeitė, tai kiekvieno produkto vertė padidėjo proporcingai jo kainai. Einamaisiais metais duonos vertė yra 1,4 * 0,75x = 1,05x, pieno vertė yra 1,6 * 0,25x = 0,4x. ,,Krepšelio“ vertė yra 1,05x + 0,4x = 1,45 x.

Apskaičiuojame VKI: 1,45x/x * 100% = 145 proc.

 

3. Lentelėje pateikti vartotojų kainų indeksai, baziniais metais imant 2007 m. Apskaičiuokite:

a) vartotojų kainų indeksus, baziniais imant 2008 m.;

b) kainų augimo (t. y. infliacijos) tempą.

Dabar baziniai yra 2008 m. VKI2007 = 100/140 * 100% = 71,4 proc. Ir t. t.