Dalumo savybės


Jau nagrinėjome lyginių ir nelyginių skaičių savybes, kitaip sakant, dalumo iš 2 savybes. Šiame skyrelyje dalumo temą praplėsime.

Apibrėžimas. Sakome, kad sveikasis skaičius m dalijasi iš sveikojo skaičiaus n, jei egzistuoja toks sveikasis skaičius k, kuriam \({m}={k} \cdot {n}\). Tai užrašome taip:  \({m}\vdots{n}\) arba \({n}/{m}\).

Dalumo savybės:

1. Jei \({b}\vdots{a}\)  ir \({c}\vdots{a}\), tai \(({b+c})\vdots{a}\);

2. Jei \({b}\vdots{a}\), tai \({kb}\vdots{a}\);

3. Jei \({b_1}\vdots{a}\), \({b_2}\vdots{a}\), …,\({b_n}\vdots{a}\) , tai \(({b}_1{k}_1+{b}_2{k}_2+…+{b}_n{k}_n)\vdots{a}\);

4. Jei \({b}\vdots{a}\), \({c}\vdots{b}\), tai \({c}\vdots{a}\) ;

5. Jei \({x}\vdots{a}\) ir \({y}\vdots{b}\), tai \({xy}\vdots{ab}\).